• staisabel2.jpg

Welcome to Barangay Sta. Isabel Official Website! 

 

VISION

Ang Barangay Sta. Isabel ay pamayanang may takot sa Diyos, pag ibig sa kapwa, may integridad ang mga namumuno, nagkakaisa, nagmamahalan, may malusog at mag aaral na kabataan, napapaayos ang mga mini-bridges at kalsada, Provincial Road, Municipal Road, Farm to Market Road at nabibigyang pansin ang serbisyo ng tubig sa bawat tahanan, gayun din ang patubig sa lupang sakahan, higit sa lahat, may maayos, panatag na naghahanap-buhay na mamamayan.

 

 

MISSION 

Ang barangay Sta. Isabel ay may namumunong sama-samang nagsasabuhay ng tunay na diwa ng paglilingkod sa isang maayos at masistemang pamamaraan tungo sa masagana, mapayapa at tahimik.

Isang progresibo at mapayapang barangay kung saan ang mga mamamayan ay tumutulong sa pangangailangan ng bawat isa at ng pamayanan

 

 

 

Login Form